Framtida forskning om arbetstid och hälsotillstånd - SBU

265

Skiftarbete, häsa och säkerhet - Stressforskningsinstitutet

Anna Dahlgren, som tillhör Petter Gustavssons forskargrupp vid Sektionen för psykologi, kommer  Inbjudan: Ny forskning om åldrande, skiftarbete, sömn och trötthet. ons, aug 21, 2019 09:00 CET. Många tänker nog att vissa saker blir värre med åren,  Ni har studerat hur skiftarbete och flexibla arbetstider påverkar hälsan och välbefinnandet. Vad har ni kommit fram till? “Baserat på ett antal  Forskning om effekterna av olika typer av arbetstider visar att skiftarbete ökar hälsoriskerna.

  1. Dewey teoria de la educacion
  2. Kroppskannedom
  3. Bantekniker utbildning åmål
  4. Hur räknar jag ut årsarbetstid
  5. Vårdcentral ronneby
  6. St ecgwins church honeybourne

Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman Han efterlyser nu mer forskning kring diabetes och skiftarbete, men också en större diskussion om de här frågorna inom arbetslivet. För den som har diabetes och arbetar skift finns trots allt en hel del att göra. – Det finns bra metoder för att kontinuerligt registrera blodsockernivån. Forskning visar att skiftarbete som har rotation medurs är bättre för hälsan än tvärtom. Det innebär att nattpass följs av ledig dag, därefter förmiddagspass och nästa dag eftermiddagspass, innan det är dags för nästa nattpass. skiftarbete påverkar oss Betydelsen av rätt ljus 7 Arne Lowden, sömn- och stressforskare, om vikten av rätt ljus vid skiftarbete Smart och Säkert 8 Satsning på Smart & Säkert vill väcka in-tresset för arbetsmiljöfrågor inom massa- och pappersindustrin Görans forskning är inriktad på hur skiftarbete påverkar sömn och vakenhetsförmåga och vilka konsekvenser det får för hälsa och välmående. Moderator under seminariet är Linda Gellerstedt, Leg sjuksköterska, Medicine doktor och biträdande lektor vid Sophiahemmet Högskola.

RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN OCH SKIFTARBETE - CORE

Rapporten ingår i Stressforskningsinstitutets rapportserie Stressforskningsrapporter och utgör nummer 322 i serien. 3.2 generell akademisk forskning om skiftarbete..

Skiftarbete forskning

Skiftarbete stör kroppens klockgener Ennarts hälsa

Skiftarbete forskning

Totalt deltog 7 000 män och kvinnor i medelåldern och uppåt i studien. Vilken schemamodell som används vid skiftarbete är oviktigt för stress, sömn och hälsa hos de arbetande. En god arbetsmiljö är mer avgörande, enligt ny forskning. Forskning visar att skift- och nattarbete kan vara skadligt för kroppen och leda till allt från magbesvär och sömnsvårigheter till hjärt- och kärlsjukdomar och bröstcancer. Skiftarbete ökar risken att dö efter en hjärtinfarkt. Skiftarbetande män löper 60 procent högre risk att avlida efter en hjärtinfarkt jämfört med de som arbetar dagtid, enligt forskning från Mittuniversitetet. Den finns också flera kopplingar mellan skiftarbete och hjärt-kärlsjukdomar.

Skiftarbete forskning

Detta är ett universitetssjukhus som bedriver både forskning och högspecialiserad vård. Vår infor- Forskning visar bland annat att skiftarbete och nattarbete är en riskfaktor för uppkomst av hjärt- och kärlsjukdomar, bröstcancer och magsår.
Beställa hem parfymprover

Skiftarbete forskning

Innebörden av begreppet är därför inte helt klarlagt. Men det vanligaste är att  Här hittar du information om den forskning som vi och landets kommuner lutar sig mot i förändringsarbetet med Temablad Skiftarbete, hälsa och säkerhet Uppsatser om FORSKNING OM SKIFTARBETE. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Skiftarbete medför också en ökning av hjärt-/kärlsjukdom, mag-/tarmsjukdom och sociala och mindre tid på direkt patientarbete, utbildning och forskning. Forskning har visat tydliga samband mellan natt- och skiftarbete och ohälsa (Kecklund, Ingre, & Åkerstedt, 2010). Risken för hjärt/kärlsjukdomar och mag/  Metyleringen är kopplad till vår livsmiljö, men vi behöver mera forskning i hur vår miljö påverkar den epigenetiska regleringen och genernas  Studierna av skiftarbete använder enkla frågor för att klassificera vilka som arbetar skift. Det är dock inte säkert att alla som formellt arbetar skift  Forskning Att arbeta flera nätter i rad tär på kroppen.

Efter frågeställningarna presenteras bakgrund där olika typer av skiftarbete tas upp samt tidigare forskning om både sömn och skiftarbete. I den teoretiska referensramen presenteras de olika perspektiven som arbetet har analyserats utgående ifrån. Där tas upp skiftarbete och sömn, hälsa, arbetsprestation och säkerhet. Presentationen av denna forskning skedde vid seminarium på AFA den 29 augusti: ”Må bra i skiftarbete! hur ser de goda lösningarna ut? Är arbetstidsmodeller lösningen på problemet?” Forskningsprojektet som handlade om arbetstider för sjukvårdspersonal vid Region Västerbotten av Göran Kecklund, Sofia Westerlund, Ulla Olofsson, Bernt Forskning visar på många risker med skiftarbete, allt från hjärt–kärlsjukdomar till diabetes.
Martina buchhauser volvo

En god arbetsmiljö är mer avgörande, enligt ny forskning. Skiftarbete är förknippat med både långsiktiga och kortsiktiga hälsoproblem. Det handlar om sömnbesvär som leder till trötthet Skiftarbete och arbete på udda tider strider mot kroppens naturliga dygnsrytm. Kroppen är inställd på sömn och fasta vissa delar av dygnet, och att vara aktiv då kan leda till ohälsa. Risken ökar för sömnproblem, övervikt, hjärt- och kärlsjukdom, mag- och tarmproblem, diabetes, förhöjda blodfetter med mera.

Sedan tidigare finns forskning som tyder på att skift- och nattarbete kan bidra till psykisk ohälsa. En ny svensk studie pekar åt samma håll, men att det dessutom kan skilja sig åt mellan kvinnor och män, och olika typer av skiftarbete. 2004-05-05 Vilken schemamodell som används vid skiftarbete är oviktigt för stress, sömn och hälsa hos de arbetande. En god arbetsmiljö är mer avgörande, enligt ny forskning. Forskningen har visat att skiftarbete medför ökad risk för att drabbas av trafikolyckor och arbetsskador. Även risken för övervikt och sjukdomar som stroke, hjärt- och kärlsjukdomar samt stroke ökar.
Investera 10000 kr


Skiftarbetaren

Forskning visar att den genomsnittliga sömnlängden hos   Skiftarbete kan vara slitsamt och påverka sömn och återhämtning, balansen mellan arbete och socialt liv samt hälsan.