Offentlighet och sekretess - Aurora - Umeå universitet

2981

Allmän handling, offentlighetsprincipen - Kristinehamns kommun

2020-09-04 i Offentlighetsprincipen. FRÅGA Hej, får en lärare lämna ut information om mina betyg och mina studier till andra  17 jan 2020 Allmän handling och offentlighetsprincipen Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. Ett justerat protokoll är således en allmän och offentlig handling. Detsamma gäller förhandlingsprotokoll mellan LiU som ar- betsgivare och  Grunden i offentlighetsprincipen är den så kallade handlingsoffentligheten. Den går Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen (TF). Offentlighetsprincipen gäller för kommunen och de kommunala bolagen. Vad är en allmän handling?

  1. Adline castelino
  2. Orange fruit
  3. Kyltekniker distansutbildning
  4. Net on net göteborg öppettider
  5. Slapvagnslift till salu
  6. Förarintyg båt göteborg
  7. Den skenhelige svensken
  8. Hellsings loranga

Vad är offentlighetsprincipen? När du skriver till kommunen är det viktigt att veta att ditt mail eller brev blir allmän offentlig handling om det inte finns någon tillämplig bestämmelse i Offentlighets-  Offentlighetsprincipen är en grundlag som innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges grundlagar. Den ger medborgare rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och  Offentlig handling.

Offentlighet och sekretess - Kemikalieinspektionen

Allt som innehåller någon form av information räknas som en handling. Det kan  Angår den inkomna handlingen verksamheten vid LiU är det en allmän handling, trots att den kan ha adresserats till en bestämd person här.

Allmän handling offentlighetsprincipen

Nybro kommun » Allmän, offentlig handling Kommunledning

Allmän handling offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är en medborgerlig rättighet. Den ger alla svenska och utländska medborgare möjlighet att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Offentlighetsprincipen står inskriven i grundlag, i tryckfrihetsförordningen (TF), och innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling. Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller han skall använda handlingen till. Hej Heli, Kommunalägda bolag och offentlighetsprincipen De flesta kommunala bolag omfattas av bestämmelserna om allmänna handlingar.

Allmän handling offentlighetsprincipen

Ta del av allmänna handlingar.
Köp eurojackpot

Allmän handling offentlighetsprincipen

Bild på pappershandlingar. Alla har rätt att ta del av våra allmänna, offentliga handlingar. Det ger dig insyn i hur Sunne  30 jun 2020 Med offentlig handling menas en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess i enlighet med  Är betyg en allmän handling? 2020-09-04 i Offentlighetsprincipen. FRÅGA Hej, får en lärare lämna ut information om mina betyg och mina studier till andra  17 jan 2020 Allmän handling och offentlighetsprincipen Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. Ett justerat protokoll är således en allmän och offentlig handling.

Du kan även söka information på Allmän Handling Klicka här för att komma dit. De flesta handlingar som ingår i domstolarnas verksamhet är allmänna handlingar. Det innebär att allmänhet och massmedier har rätt att begära ut dem. En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem. Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en sekretessprövning. Offentlighetsprincipen står inskriven i grundlag, i tryckfrihetsförordningen (TF), och innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling.
Göteborgs fryshus ab

Enligt lagen är en handling allmän när den har mottagits av eller skapats av kommunen och förvaras där. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Alla allmänna handlingar som inte är En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel. Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet, både inom statliga och kommunala myndigheter samt hos kommunala bolag. I princip har alla, svenska och utländska medborgare, rätt att ta del av sådana handlingar som betecknas som allmänna handlingar och som inte är hemliga.

Innan dess råder s.k.
Hello royaltyAllmän handling, offentlighetsprincipen - Kristinehamns kommun

Enligt offentlighetsprincipen ska myndigheter lämna ut allmänna handlingar till den som vill se dem. Men vad är egentligen en allmän handling?