Plan- och bygglag 1987:10 - PDF Free Download

1749

A Plan- och Bygglagen PBL 2 maj 2011 1 Lagens utveckling

Den bestämmer hur ett bygglov ges och vilka krav som kan ställas på det som byggs. Från den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag (PBL). Den ersatte den gamla plan- och bygglagen från 1987 och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk med mera Plan- och bygglagen 1987 - 2011 Plan- och bygglagen, PBL, kom 1987. Den nya lagen hade fyra grundläggande syften: besluten skulle decentraliseras planeringen skulle inriktas på; att byggreglerna skulle vara anpassade till lokala behov samt hushållning med naturresurser skulle prioriteras. Ett beslut om riksbehörighet för en kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 14 § plan- och bygglagen (1987:10) skall vara tidsbegränsat och får begränsas till att avse ett visst slag av arbeten. Sådana sakkunniga kontrollanter som avses i 9 kap.

  1. Marieholmstunneln live
  2. Teknikprogrammet poängplan
  3. Moho gary kielhofner
  4. Kjell og company jobb

3 § första stycket Se hela listan på riksdagen.se Med plan- och bygglagen (1987:10), PBL, och lagen om hushåll- ning med naturresurser m.m. har kommunerna fått ett ökat ansvar för vattnets användning. Lagarna anger vattnet som en sårbar resurs som vi skall hushålla med för att bevara en god vattenkvalitet och för att undvika miljöproblem. I propositionen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvarande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Den nya lagen är resultatet av att ett stort antal utredningsförslag och innebär att plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps.

PBL Nanoutbildning #8

Beslutet om förordnande fattades av länsstyrelsen efter begäran av kommunen i samband med att en byggnadsplan/detaljplan antogs. De flesta besluten meddelades 1947-1987, under den tid förordnanden tillkom enligt Byggnadslagen.

Plan- och bygglagen 1987

Kort tillbakablick över begreppens framväxt - PBL - Boverket

Plan- och bygglagen 1987

Seminarium 27 april 2015. VA-plan i Malung-Sälens kommun. Plan- och bygglagen.

Plan- och bygglagen 1987

Har du fått brev från oss berörs din fastighet av detta. Det är bestämmelserna i plan- och bygglagen som reglerar var och hur du får bygga. Den bestämmer hur ett bygglov ges och vilka krav som kan ställas på det som byggs.
Adresser utomlands

Plan- och bygglagen 1987

1 kap. Inledande bestämmelser . 1 kap. 1 § 1 kap. 1 § 1 kap. 2 § 1 kap. 2 § 1 kap.

har kommunerna fått ett ökat ansvar för vattnets användning. Lagarna anger vattnet som en sårbar resurs som vi skall hushålla med för att bevara en god vattenkvalitet och för att undvika miljöproblem. I propositionen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvarande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Den nya lagen är resultatet av att ett stort antal utredningsförslag och innebär att plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps. Regeringens proposition 1990/91:146.
Ukrainskie seriali

Detaljplaner som startar efter den 1 januari 2015 handläggs med plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 och enligt propositionen "En enklare planprocess 2013/14:126". Från och med den 1 januari 2015 finns det i huvudsak två sätt att ta fram en ny detaljplan - standardförfarande och utökat förfarande. Nya Lexinokommentaren Plan- och bygglagen ger vägledning vid knepiga avvägningar när byggande och infrastruktursatsningar ska förenas med miljöintressen. 2021-04-13 · 10 augusti 2020.

Den ersatte den gamla plan- och bygglagen från 1987 och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk med mera SFS 1997_618 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987_10) Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. SFS 1997:618 Utkom från trycket den 8 juli Här söker du efter böcker och andra medier.
Missivbrev innehållSVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203

ÄPBL innehåller bland annat bestämmelser som gör alla kommuner skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen.