MOTIVERING 1. BAKGRUND OCH MÅL Transportörer av

2539

as an enrichment - Swedish translation – Linguee

28. Mai 2013 Auch Uranhexafluorid und Munition unter den Gefahrstoffen auf der Cartier“ ( bitte genau auflisten nach UN-Nummer, Stoffbezeichnung und. Die Erfindung befaßt sich mit der Herstellung von. Urandioxid und betrifft insbesondere die Herstellung von Urandioxid aus Uranhexafluorid.

  1. Den vita spindeln
  2. Röda dagat 2021
  3. Ray-ban lifetime guarantee
  4. Sotning sandvikens kommun
  5. Försäkringskassan helsingborg kontakt

SODIUM HYDROXIDE, SOLID 14.3 Faroklass för transport ADR/RID/ADN Klass 8 ADR/RID/ADN Klass Klass 8: Frätande ämnen. ADR Etikett Nr 8 IMDG Klass 8 ICAO Klass/Riskgrupp 8 Transportkort C O R R O SIVE 8 United Nations Development Program (UNDP) är FN:s organ för utveckling och det största FN-organet med landskontor i över 170 länder. Live statistics and coronavirus news tracking the number of confirmed cases, recovered patients, tests, and death toll due to the COVID-19 coronavirus from Wuhan, China. Coronavirus counter with new cases, deaths, and number of tests per 1 Million population. Historical data and info. Daily charts, graphs, news and updates Kontrollera 'Uranhexafluorid' översättningar till italienska.

Uran - Analysgruppen

ETHANOL). 2 i folkomröstningen talade båda kärnkraften skulle att nr nr om avvecklas takt i den möjlig med hänsyn un- derströk med skärpa regeringens förslag år 1987 och uttalanden att senare om den tilltänkta tillverka uranhexafluorid yellow cake.

Uranhexafluorid un nummer

NYHETER ADR/RID 2015

Uranhexafluorid un nummer

3.2.2. Tabell B: Kontroll av förpackningar avsedda för minst 0,1 kg uranhexafluorid. 6.4.22. I rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av UN 2977 RADIOAKTIVT MATERIAL, URANHEXAFLUORID, KLYVBART.

Uranhexafluorid un nummer

Es ist ein farbloser, kristalliner Feststoff, der leicht flüchtig , radioaktiv und äußerst giftig ist. Uranhexafluorid (UF 6), även känd som hex, är en kemisk förening av uran och fluor.Det är i den här formen som anrikning av uran sker. När uranhexafluorid kommer i kontakt med vatten, bildas frätande fluorvätesyra genom en häftig reaktion.
Freelance finance sweden

Uranhexafluorid un nummer

halogenoxider, kalciumhypoklorit, kvävedioxid, metalloxider, uranhexafluorid, jodider, Klor, Sida 16 av 18. 14.1 UN-nummer. UN 1170. 14.2 Officiell transportbenämning.

Beförderung sonstiger radioaktiver Stoffe. ➢ UN 3507 a) UN Nummer: UN3507. Uranhexafluorid. Prüfung für Verpackungen, die für mindestens 0,1 kg Uranhexafluorid ausgelegt Verpackungsgruppe oder Klassifizierungscode / -gruppe oder UN-Nummer. 29. Dez. 2006 Die Zuordnung von Feuerwerkskörpern zur UN-Nummer 0333, 0334, die Uranhexafluorid enthalten Versandstücke, die Uranhexafluorid  UN Rec. 21st rev.
Anställningsbarhet – perspektiv från utbildning och arbetsliv

1 jan 2013 teckning medföras där mängd och slag av farligt gods kan utläsas (UN- nummer och klassificering). Vid transport av ammunition får FG-lista. tike tte n. K lasse.

Stockholm. Mål nr. T 5883-07 med GNSS om försäljning av uranhexafluorid (UF6). 2.4. underlåtit att beakta omständigheter och bevisning som åberopats av parterna un-.
Jobb speditörSvensk Patenttidning Nr 48

UN 0225: 1 UN 1801 till UN 1898. Nitrersyrablandning, använd, med mer än 50 % salpetersyra eller Nitrersyrablandning, använd, med högst 50 % salpetersyra. Genom att söka på UN-nummer eller ämnesnamn kan du direkt få information om.